Coaching

En helt ny förståelse om hur vi kan må mycket bättre, oftare

Tomas studerade personlig utveckling i över 20 år och provade under dessa år alla tillgängliga metoder och tekniker, utan att hitta rätt. Det var alltid något som saknades, eftersom traditionella metoder inte var särskilt tillförlitliga och bara verkade fungera ibland. 

Välmående och harmoni i alla situationer.

Hans nyfikenhet och envishet att hitta den pusselbit som saknades, för att nå villkorslös framgång och lycka, ledde honom så småningom till en affärscoach i London. En fyradagars intensivkurs pekade Tomas i en helt ny riktning som han inte upplevt tidigare och gav honom alla de svar som han så länge sökt.

Efter många livsförändrande insikter bestämde sig Tomas för att lära sig så mycket han kunde om den nyfunna inriktningen. Han har sedan dess gått ett flertal utbildningar – i bl.a. USA, Kanada, Storbritannien och Spanien – hos de kunnigaste mentorerna inom området psykologiskt och mentalt välmående.

Den bästa versionen av dig finns alltid tillgänglig

Idag förstår Tomas hur vi som människor fungerar i varje sekund, oavsett situationer eller omständigheter. Han har fått en förståelse som hjälper personer att alltid agera utifrån den bästa versionen av sig själva. De klienter han har hjälpt att uppnå samma förståelse, har idag ett lugn i jobbet som de tidigare inte haft, har starkare och djupare relationer med nära och kära samt hanterar utmanande situationer med större kreativitet och bästa möjliga lösningar.

Det har gjorts stora framsteg inom forskningen kring stress och psykisk ohälsa, men ändå mår vi allt sämre mentalt. Anledningen till dalande välmående är väldigt enkel, menar Tomas. ”Vi har omedvetet missuppfattat hur vi egentligen fungerar”, säger han.

När vi väl får insikt om hur vår mentala hälsa fungerar, har vi möjligheten att nå framgång och lycka med lätthet utan att kämpa. Vi förtjänar alla att få den här förståelsen och Tomas delar gärna med sig av den, genom sina personliga pratstunder.

Resultat som vi har sett hos tidigare klienter

 • Deras självförtroende, självkänsla och självbild har förbättrats.
 • Kommunikationsförmågan har ökat.
 • Kreativiteten har ökat.
 • De har förstärkt och fördjupat sina relationer med andra.
 • Produktivitet och effektivitet har ökat.
 • Modet har ökat.
 • Förändringsbenägenheten har ökat.
 • De har blivit bättre lyssnare.
 • De jobbar i team bättre.
 • Deras förhandlingsförmåga har förbättrats.
 • Nyfikenheten på hur andra ser på saker och deras åsikter har ökat.
 • Bättre problemlösare.
 • Stress, oro och frustration har minskat.
 • De upplever mer lugn och harmoni.
 • Begränsningar/rädslor har minskat eller försvunnit helt och hållet.
 • Tar bättre och klokare beslut i alla lägen.

På den privata sidan har vi sett liknande resultat

 • Deras förhållande med sin partner blir bättre och djupare.
 • De får bättre relationer med sina nära och kära (barn, syskon, föräldrar).
 • Får ut mer av sin fritid.
 • Är mer närvarande med familjen.
 • Tar inte jobbet med sig hem lika ofta – om alls.
 • Välmående, sinnesro och lugn ökar ofta dramatiskt.