En arbetsplats utan stress eller press

Forskningen kring stress har kommit längre

än någonsin tidigare och metoderna kring stresshantering har ökat i takt med alla sjukskrivningar, till följd av utbrändhet. Ändå fortsätter antalet stressade medarbetare öka markant i Sverige. Men vår upplevda känsla av stress beror oftast inte på de faktorer som vi tror.

Stress är en psykologisk upplevelse – en förnimmelse som sker i våra sinnen. Det enda vi kan uppleva i våra sinnen är det vi tänker och inte omständigheterna runt omkring oss.

Det är inte jobbet som stressar oss, utan det är vad vi tänker om jobbet som skapar en upplevelse av stress. Detta är anledningen till att vi en dag kan uppleva stress över vår arbetsbörda för att nästa dag inte uppleva någon stress alls.

När medarbetarna förstår att stressen kommer från deras eget tänkande och inte ifrån jobbet i sig, minskar stressen omedelbart. När de sedan inser vad en tanke egentligen är, försvinner stressen helt och hållet.