Inspirationsföreläsare

Inspirationsföreläsningar & Workshops

Alla vill bli inspirerade till välmående och framgång

Företag gör allt de kan för att skapa en arbetsplats där alla trivs och mår bra. Det gäller såväl ledare som medarbetare på alla avdelningar. Problemet är att arbetstagare i västvärlden mår bara sämre och sämre psykiskt trots att de får bättre arbetsmiljöer än de haft tidigare. Alltså måste det göras något annorlunda för att vända på denna hemska trend.

Att dela ut metoder för personlig utveckling och tekniker inom mental träning verkar logiskt men det fungerar inte. Om dessa metoder och tekniker hade fungerat så hade väl den psykiska ohälsan minskat istället för att öka, eller hur? Det är nu det är dags att titta i en helt annan riktning där den verkliga orsaken till stress, press och oro visar sig.

Inspirationsföreläsare 

Tomas Lydahl är en av de få inspirationsföreläsare som visar konsten att låta den bästa versionen av oss själva träda fram i alla lägen, utan metoder, verktyg eller tekniker. Du är perfekt som du är när du väl förstår hur du egentligen fungerar mentalt. Har ni råd att inte anlita Tomas?

Boka Tomas som inspirationsföreläsare här!