Stiftelsen

Insamlingsstiftensen - Thomas Lydahl Inspirationsföreläsare och föreläsningar inom ledarskap

Stiftelsens syfte är att värna om – samt bidra till – människors inre välmående och därmed motverka psykisk ohälsa i alla dess former, genom att stödja hälsofrämjande insatser, främst för särskilt utsatta individer och grupper.

Ändamål

Att främja projekt med inriktning att utveckla individers välmående och därmed motverka psykisk ohälsa, på såväl grupp- som individnivå.
Att årligen dela ut stipendium som främjar i enlighet med ändamålen.
Att stödja individer med ohälsa, som befinner sig utanför samhällets vård och service.
Att främja utbildnings- och forskningsinsatser och att sprida dessa i media.
Att främja samverkan mellan stiftelser nationellt och internationellt.
Att stödja människor i utsatta positioner för att uppnå välmående, sinnesfrid och harmoni, som ger balans, välgång och en god riktning på livets väg.
Att främja projekt som önskar skapa nätverk och utbildningscentrum i enlighet med ändamålen.
Att samverka med fonder och stiftelser nationellt och internationellt.

Insamling och utdelning

Stiftelsen söker medel i huvudsak genom:

Donationer från fonder, företag och andra organisationer samt privatpersoner via bland annat stiftelsens hemsida/event
Anslag från andra stiftelser
Mottagare av medel ur stiftelsen ska vara svenska eller utländska företag, fonder, stiftelser eller privatpersoner i enlighet med ändamålen.

Förvaltaren utser vem eller vilka som ska erbjudas medel eller annat stöd av stiftelsen. Erbjudandet av medel eller annat stöd måste vara förenligt med stiftelsens ändamål och destinatärkrets.

* Stiftelsens logotype föreställer en Lotusblomma. Lotusblomman används som symbol inom många kulturer och symboliserar bland annat upplysthet, uppvaknande och återfödelse. Något som harmonierar bra med denna stiftelses uppdrag.

Läs mer om stiftelsen här