Boka samtal med Tomas
 

Förinspelat webinar: 

Hur tankarna lurar oss varje dag

Ett 20 minuter långt webinar om tankar och hur vi upplever verkligheten.

För hur kommer det sig att vi:

Ibland känner oss otillräckliga, men ibland inte?

Ibland känner en gigantisk ensamhet, men ibland inte?

Ibland sätter stora krav på oss själva, men ibland inte?

När vi förstår hur våra tankar fungerar blir det också enklare att förstå vad vi behöver för att må bra. 

Boka samtal med Tomas